Welkom op ikDicht, de digitale gedichtenbundel van Ronny Welter.

Een god

Ik heb aanvaard
dat ik een god ben.
Ik heb aanvaard
dat ik een schepper ben.
Een bouwer van werelden.
Een vernieler van leegtes.

Ik ben geboren als artiest.
Zelfs toen ik het niet wist
leidde deze drang mijn leven.
Het leek enkel maar een passie,
een plezier voor het hart.
Niet een spel van macht.
Niet van creatie en herschikking.

Nooit besefte ik dat mijn woorden
zinnen werden.
Dat mijn zinnen
verzen werden.
Van verzen naar gevoelens.
Van gevoelens naar tranen.
Van tranen naar beelden.
Beelden naar emoties.
emoties naar gedichten.
Over tranen en gezichten.

Het oneindige gebeuren van creatie.
De onweerstaanbare drang van evolutie.
De aantrekkingskracht van het heelal.
En de doelloosheid van een herrezen ziel.

Ik aanvaard uw benoeming.
Ik ben een artiest.
Een bouwer van werelden.
Een schepper van dingen.
Een god van beelden,
onbegrijpelijke gedichten,
en tranen in gezichten.


What other people said:
#1 Youssef

just a test comment